Yıllık Bakım Anlaşmaları

YILLIK BAKIM ANLAŞMALARI

  • Yazılımlar ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Senelik imzalanan bakım anlaşması kapsamında olan sorunlara yıl boyunca bakım ve çözüm
  • Yıllık olarak düzenlenen sözleşmelerimiz, aşağıda açıklaması yapılan şekillerdedir.
   Bu sözleşme tipleri, “program” veya “donanım” hizmetleri için ayrı ayrı düzenlenebilir.
  • TDS (telefon destek sözleşmesi), telefonla destek hizmetlerini kapsar ve talep edilecek “yerinde hizmetler”in indirimli ulaşmasını sağlar.

   • 1. “TDS” , sadece telefonla destek
   • 2. “TDS+5” , telefonla destek ve yılda 5 saat servis hizmeti
   • 3. “TDS+10” , telefonla destek ve yılda 10 saat servis hizmeti, gibi şekillerde düzenlenir.
Yıllık TDS (Sınırsız Telefon Desteği)
Açıklama Servis Süresi Yıllık Bedel
Telefon Destek Sözleşmesi, TDS x 1,250.-USD
Telefon Destek Sözleşmesi, TDS+5 5 Saat 1,650.-USD
Telefon Destek Sözleşmesi, TDS+10 10 Saat 1,950.-USD

  • UDS (Uzak Erişim Destek Sözleşmesi), Telefon destek sözleşmesi tipine ek olarak düzenlenmiş ve sadece TDS beraber uygulanan, “uzak bilgisayar bağlantısı”, detayları, sözleşme metninde açıklanan hizmetleri içeren, sözleşme tipidir.
Yıllık UDS (Telefon Destek + Uzak Bilgisayar Bağlantısı)
Açıklama Servis Süresi Yıllık Bedel
Uzak Bağlantı Destek Sözleşmesi, UDS x 1,250.-USD

  • Periyodik servis ve destek hizmetleri : Yıllık bazda uygulanan ve aylık dönemler içerisinde, sınırsız telefon, sözleşme şartları çerçevesinde uzak bağlantı ve aylık ziyaretler ile servis, destek ve danışmanlık hizmetleri devamlılığın sağlanmasını temin eder.
   Aylık, en az 5 saatten başlayan ve aylık/yıllık hizmet süresinin, ihtiyaçlar baz alınıp, kullanılacak şekilde revize edilerek belirlenebildiği bir sözleşme tipidir.
   Örnek : Yıllık Periyodik Servis Sözleşmesi (Sınırsız Telefon + Servis )

Açıklama Aylık/Servis Yıllık/Servis Aylık Bedel
Yıllık, Danışmanlık, Servis ve Destek hiz. 5 Saat 60 Saat 425.-USD
Yıllık, Danışmanlık, Servis ve Destek hiz. 8 Saat 96 Saat 625.-USD
Yıllık, Danışmanlık, Servis ve Destek hiz. 10 Saat 120 Saat 750.-USD

Bu örnek tablo dışında, daha fazla hizmet ihtiyaçları için de ayrıca düzenleme yapılır…

  • Yukarıdaki destek hizmetleri dışında, bir sözleşmeye bağlı olmayan, Müşteri talebi doğrultusunda verilen, standart, “adam/saat” bazlı, servis ve destek veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanma olanağı vardır.
   Acil servis ve destek talebi olarak verilen hizmetler, “125.-USD/Saat”, danışmanlık hizmetleri ise 150.-USD/Saat şeklinde fiyatlandırılır.
 • Tüm hizmet bedellerine %18 kdv eklenecektir.

×